Back to top

Aktualności

Inne

Świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy za okres dłuższy niż 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wyłącznie w sytuacji, gdy obywatel Ukrainy spełnia jeden z wskazanych w rozporządzeniu warunków.

Inne

W związku z dużym zainteresowaniem dodatkiem węglowym
w wysokości 3 000,00 zł, informuję, że w dalszym ciągu trwają prace nad ustawą.

Wobec powyższego brak jest podstaw do ubiegania się o świadczenie.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku
Agnieszka Mieloch

Inne

Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące nowej perspektywy finansowej LEADER 2021-2027

Inne

31 maja 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik wydał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektów statutów sołectw położonych na terenie Gminy Kórnik.

Impreza

Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych serdecznie zapraszają na Dzień Dziecka w Kórniku, który odbędzie się 4 czerwca 2022 r. na placu Niepodległości.

Inne

Od 5 do 29 maja obowiązuje okresowy zakaz wstępu do lasu!

Inne

Urząd Miasta i Gminy Kórnik wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i przygotował akcję „Mobilny Urząd” Od 9 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. podstawowe sprawy urzędowe załatwisz w swoim sołectwie.

Inne

Mieszkasz na wsi i chciałbyś przeżyć prawdziwą przygodę w programie telewizyjnym?

Inne

Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku ul. Poznańska 34a ( budynek ośrodka zdrowia II piętro ) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia złożenia.

Inne

Rejestracja odbywa się na tym samym systemie, który obsługuje wydawanie dowodów osobistych. Uchodźcy z Ukrainy, nie mający dostępu do Internetu, mogą dokonać rejestracji przy pomocy pracowników Urzędu.

Strony