Back to top

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik o przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Kórnik (WB1-PP.6721.1.2024)

Obwieszczenie Burmistrza

Zarządzenie nr 41/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie: zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Kórnik

Obwieszczenie Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik o obwodach wyborczych z dnia 7 lutego 2024 r.

Obwieszczenie Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik o okręgach wyborczych z dnia 7 lutego 2024 r.

Obwieszczenie Burmistrza

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Błażejewko, dla terenu i okolic dawnego ośrodka szkoleniowo - wypoczynkowego, gmina Kórnik (WB1-PP.6722.10.2018)

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji z dnia 16 sierpnia 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.16.2023

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 17 lipca 2023 r. - WB1-PP.6733.16.2023

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji z dnia 10 lipca 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.10.2023

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu k decyzji z dnia 30 czerwca 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.7.2023

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.16.2023

Strony