Back to top

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20 stycznia 2023 r. - WB1-PP.6733.56.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji z dnia 6 września 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.34.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 10 sierpnia 2022 r. - WB1-PP.6733.34.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczne - WB1-PP.6733.34.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji z dnia 19 lipca 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.15.2022

Obwieszczenie Burmistrza

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 27 czerwca 2022 r. (WB1-PP.6733.20.2022)

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik postanowienia z dnia 10 czerwca 2022 r. o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.15.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 10 czerwca 2022 r. -  WB1-PP.6733.15.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o przedłużeniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, obejmującego grunty miejscowości Koninko, Szczytniki, Kamionki, Bnin, Czołowo, Konarskie, Radzewo, Czmoniec, Czmoń i Błażejewko oraz części obrębów Żerniki, Gądki, Borówiec, Skrzynki, Kórnik, Biernatki – jezioro i Dziećmierowo na zachód od S11, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Termin wyłożenia następuje w dniach  od 23 maja 2022 r. do 8 lipca 2022 r.

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 30 maja 2022 r., -  WB1-PP.6733.20.2022

Strony